Styrelse 2017-2018

Ordförande: Weine Rohlén 
Skärvsta 450 
881 33 SOLLEFTEÅ
weine.rohlen@hotmail.com  070-340 10 35
Vice ordförande;
Sekreterare:
Britta Olsson
Domänvägen 25
96030 Vuollerim
britta.e.olsson@gmail.com

 

070-6916743
Kassör: Eva Näslund
Vaikijaurvägen 5
96232 Jokkmokk
eva.naslund@hotmail.com 070-3077184
Ledamot: Börje Holmström
Bäverstigen 17
97453 Luleå
070-3826150
Ledamot: Jan-Erik Michelsen
Bergslagsvägen 220
730 60 Ramnäs
jan-erik.michelsen@telia.com Arb:  021-81 60 65
Hem: 0220-340 40
Mob:  076-102 78 30.
Suppleant: Gunnar Karlsson    
Suppleant: Leif Edberg
Industrivägen 15
98260 Porjus
porjusfiel@hotmail.com 070-1315873
Suppleant: Sten Knutsson    
Revisor: Gabriella Lönngren    
Revisor:      
Valberedning s.k.: Ingemar Holmström
 
Valberedning: Roland Sandberg    


  Åter till föreningssidan


sidan uppdaterades 2018-11-28
Webbmaster & Design Berit Fredriksson ©
Tel: o63-754494   070-6719736