Information om Maria Hallins bok om Messaure

Messaure – en tillfällig tätort i ödemarken.

Boken beskriver hur det gick till när samhället växte fram i samband med att byggandet av kraftverket startade. Vad var det som fanns där och varför uppfördes de olika byggnaderna för service. Med hjälp av ritningar ges en beskrivning av hur samhället var uppbyggt. Men boken tar även upp vad som påverkades av det nya dammbygget. Längs älven fanns det bofasta och samerna från de tre samebyar som fanns i området använde bland annat området för renbete.

Med hjälp av intervjuer ges en bild av hur några av invånarna tyckte att det var att växa upp i samhället. Det fanns en del fritidsaktiviteter att ägna sig åt, även om utbudet av kurser inte kunde mäta sig med det utbud som gavs i städer så fanns det olika saker att välja på. Med hjälp av de pengar som kom in genom Messaure revyn, kunde den efterlängtade lekskolan i samhället starta.

Med hjälp av material från olika tidningar och arkiv runt om i Sverige ges en bild av samhället som kan vara intressant för alla som en gång bott där. Men även för alla de som är intresserade av en del av den Svenska historien. Att man bygger upp ett helt samhälle för att arbetskraften skulle kunna bo nära arbetet är ingenting som görs längre. Det kan även vara intressant att veta vilka fördelar man från Vattenfalls sida ansåg sig få av att bygga ett samhälle nära arbetsplatsen.

Redan från start var man på det klara med att det bara skulle vara ett provisoriskt samhälle under kraftverksbygget. Men det kom att ta över 23 år innan de sista invånarna var tvungna att flytta, trots protester och önskemål om att bo kvar.

Beställning:
Ni som vill beställa boken kan göra det genom att sätta in 180:- på Handelsbankens konto 6692-777126338.
Skicka även ett mail till mig med ert namn och vilken adress som boken ska skickas till.
Min mailadress är maria.hallin@privat.utfors.se

Maria Hallin

                                                                        Åter till startsidan