Kallelser

Kallelse:
Årsmötet för föreningen Fd. Messaurebor avhålles 12/7 2013.
Plats: Torget i Messaure.

Dagordning finns här