/Detta är föreningens Fd. Messaurebors sida. Här kommer vi att lägga in allt som rör föreningen, tex medlemslistan som kommer att uppdateras kontinuerligt.

Målsättningen med föreningen är att utveckla återträffarna samt att kunna driva denna sida  (vilket fn. endast kostar ca 500:-/år) så att vi har ett forum att kunna mötas på.

Ett bankgirokonto för föreningen är öppnat vid sparbanken i Jokkmokk. 
Bankgironumret är: 216-4986.
OBS!
För att bli medlem (vilket förhoppningsvis vi alla skall bli): Betala in medlemsavgiften 100:- på bankgirot, ange namn och adress, samt verksamhetsåret man betalar för.
OBS att verksamhetsåret löper från juli till juni, så nästa avgift gäller från juli 2019 till och med juni 2020.
För att kringgå alla lagar och bestämmelser, så måste Ni som vill stå med på medlemslistan nedan, maila eller ringa mig och säga att det är OK.
Ni som går med i föreningen första gången; maila eller ring mig samtidigt som ni betalar in medlemsavgiften så jag vet om jag får lägga till Er, endast namn och
bostadsort kommer att finnas med där 

Styrelse

Medlemslista

Protokoll/kassarapporter

Stadgar

Kallelser

 


sidan uppdaterades 2019-07-18
Webbmaster & Design Berit Fredriksson ©
Tel: o63-754494   070-6719736