Träffen 2018

Bilder från årets träff
från Leif "Fiel" Edberg


 

 

Kalludden