Träffen 2015

Bilder från årets träff

Bilder från Kaj Bergman

Bilder från Curt Erixon

Klasskompisarna Weine och Fiel samt magister Curt Erixon. Fiel med hustru Gun


Curt Erixon med hustru Vega vid Storforsen.

                                                                                                 åter till sidan för återträffar


sidan uppdaterades 2015-07-27
Webbmaster & Design Berit Fredriksson ©
Tel: o63-754494   070-6719736