Träffen 2011"Lars Jacobsson, ordförande i Vattenfalls Kulturavskommitte, och Weine Rohlén, vice ordförande i föreningen f d Messaurebor, framför den modell av Messaure som invigdes på hemvändardagen".

 

”Invigning av modellen över Messaure
”Utan sin historia har ett företag ingen själ. Vattenfall har mycket att vara stolt över och vi kan hämta inspiration och erfarenheter från vår historia. Det ni gör inom föreningen f d Messaurebor är ett föredöme när det gäller att hålla historien från vattenkraftutbyggnaden vid liv”. Det sa Lars Jacobsson, ordförande i Vattenfalls Kulturarvskommitté, när han vid hemvändardagen i Messaure den 23 juli invigde en modell av samhället. Modellen är byggd med bidrag från bland annat Marie Nisser-stipendiet, ett stipendium som Kulturarvskommittén delar ut årligen för att utveckla vårt kulturarv. Messaure var i slutet av 50- och början av 60-talet, när dammen och kraftstationen byggdes, ett samhälle med närmare 3.000 invånare. Här fanns affärer, post, samlingslokaler, bensinstation, kyrka med mera. Numera är alla byggnader nermonterade och flyttade men föreningen f d Messaurebor håller historien levande genom dokumentation, hemvändardagar mm. Den modell som nu invigts visar alla byggnader och vägar som fanns i samhället. ”Just nu samlar vi in uppgifter om vilken färg som t ex de 80 egnahemmen hade så att modellen skall bli så verklighetstrogen som möjligt” säger Britta Olsson, en drivande kraft inom föreningen. Du kan läsa mer om den fascinerande historien med Messaure på föreningens hemsida www.messaure.se . ”


Här kommer Leif "Fiel" Edbergs sång för 2011

Gåtan i sanden 
Mel: Gunnar Turessons tonsättning av Dan Anderssons dikt. "Jag väntar vid min stockeld"

Vi sitter vid elden, på torget i Messaure
medans minnena kommer och tankarna går.
Vi väntar på ett tecken, från
er nu skall komma
som vinden mot kinden, torkar en tår.

Vi kan aldrig glömma de åren tillsammans
och kampen vi förde, för sanning och rätt.
Vi går efter vägen, det lyser i fönstren
era döttrar, era söner söker kontakt.

Vi tänker tillbaka på åren i Messaure
den glädje vi känner går ej att förstå.
Vi känner er närhet, som glöden i elden.
Den lågan ni tände den slocknar ej.

Vi fortsätter vägen när ljusen har slocknat
Var finns du min älskning i främmande land.
Andar i natten hörs över nejden.
Våra döttrar, våra söner, vi går med er.

När visar ni vägen och svaret på gåtan?
När tänder nu ljusen och öppnar en dörr?
Svaret på gåtan stod skrivet i sanden
där vinden och regnet tog bort alla spår.

 Vi går ner mot torget och elden har slocknat
Och fåglarnas sång blir en hälsning till er.
Nu lämnar vi byn och gråten och skratten
Men våra stigar, våra minnen och ni finns (ju) kvar.

 


Bilder från Britta Olsson
Förfesten när orkestern "trimmade in sig"

Eva Näslund, Dante, Sara Olsson och Bernt Lindberg
Eva, Dante och Sara

Anna-Lisa Westerberg och Sven-Åke Karlsson

Jan-Erik Michelsson ser ut så här som nygift
 

Här pågår fingranskning av modellen över Messaure samhälle: Munken Jansson m fru, Inga-Britt Morén (Westerberg), Reinhold Hallin samt en intresserad person (far till Eva -Lena Skalstad på Lapland Vuollerim -en av våra sponsorer).


Här några nyinkomna bilder från träffen 2010

Står och tittar längtansfullt mot helikoptern.
 

Det drar ihop sig...

Snart skall nya röken användas. Fiel som "fiskröksmästare" och Börje Holmström som tillverkare av tunnan.

Här "fin-röjer" Bernt Lindberg delar av torget
inför hemvändardagen2010.


Står och tittar längtansfullt mot helikoptern.


Från hemvändardagen. Bl.a. Fiel och Stig Ajanki.


 

Nu, äntligen!

Modellen med polykarbonatplasten på plats.

Kodlåset är stulet! Men ingenting annat!